Prawnik Adwokat Kancelaria Dąbrowa Górnicza


Prawnik Prawnik jest to osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra nauk prawnych. Może ona świadczyć usługi doradztwa prawnego, a w tym zakresie min. udzielać porad prawnych, czy też sporządzać pisma. Może również kontynuować naukę i kończąc kilkuletnią aplikację uzyskać prawo wykonywania zawodu min. prokuratora, komornika, radcy prawnego, czy też adwokata.
Radca prawny to prawnik który ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych, prowadzoną przez właściwą miejscowo Okręgową Izbę Radców Prawnych. Poza zakresem czynności, do których wykonywania uprawniony jest magister prawa, radca prawny może występować przed sądem, reprezentując swoich klientów, we wszystkich sprawach za wyjątkiem większości spraw karnych. Może również występować w postępowaniu obejmującym nadzwyczajne środki odwoławcze jakimi są, min. kasacja czy też skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem. Podczas rozprawy sądowej radca prawny ma obowiązek występować w czarnej todze której cechą charakterystyczną jest ciemnoniebieski żabot oraz wypustki mankietów i kołnierza.
Adwokat to prawnik, który ukończył aplikację adwokacką, posiadający analogiczne, co radca prawny uprawniania, a dodatkowo mogący występować przed sądem w wszelkich sprawach karnych. Wpisany jest na listę adwokatów prowadzonej przez właściwą miejscowo Okręgową Izbę Adwokacką. Jego toga charakteryzuje się ciemnozielonym żabotem oraz wypustkami mankietów i oraz kołnierza.

  • Dodano: 1 rok 3 miesiące temu
  • Wyświetleń: 109
  • 11567
  • 0.00

  •  Tagi: 

  • adwokat
  • prawnik
  • kancelaria adwokacka
  • dąbrowa górnicza
  • kancelaria prawnicza